Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Шинжлэх ухаан

0 0

Хүний баруун тархинаас "Хэрвээ..." гэсэн асуулт урган гардаг

Баруун, зүүн тархины хөгжил тэнцүү бол хүүхдийн логик сэтгэлгээ, бүтээлч чадвар зэрэг хөгжиж чаддаг.

2021.03.09

Цааш нь үзэх