Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud
Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Миний 17


0 1

И.Дорж: Нөхөрлөлүүд ойгоос их хэмжээний ашиг олоод байх боломж нь хязгаарлагдмал юм

Ойг доройтуулахгүй байх нь уур амьсгалын өөрчлөлтийг саармагжуулах, зогсооход чухал ач холбогдолтой

2024.03.29

Цааш нь үзэх