Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud
Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Миний 17


0 3

БАЙР СУУРЬ: Хүүхдүүдийг хооронд нь харьцуулж, онц сур, илүү мундаг байхыг шаардах нь дээрэлхэлтийг сэдээдэг

Сурагчдын дунд санаатайгаар, давтамжтай өөрийгөө хүч илүү гэж "манлайлал тогтоох" маягаар дээрэлхэх нь түгээмэл байна

7 өдрийн өмнө

0 2

Г.Нарантуяа: Өөрийнхөө болоод үр хүүхдийнхээ эрүүл мэндийг бодож нэг удаагийн хуванцар хэрэглээнээс татгалзах хэрэгтэй

Энэ удаа бид хуванцрын хэрэглээ хүний эрүүл мэндэд хэрхэн сөргөөр нөлөөлж буйг онцлон ярилцсан юм

2024.01.26

Цааш нь үзэх