Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud
Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Гар утас

0 0

Олон нийтийн газруудын утас цэнэглэдэг кабель гар утасны мэдээллийг хулгайлах эрсдэлтэйг санууллаа

Гар утсаа цэнэглэхийн тулд хэн нэгний ухаалаг төхөөрөмжид хэзээ ч бүү залга

2023.04.12

Цааш нь үзэх