Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud
Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Компьютер & Таблет

0 0

Г.Мэргэн: Хүүхдийнхээ ирээдүйд санаа тавьдаг бол аль болох багаас нь кодчилолын ур чадвар суулга

Хамгийн энгийнээр IT салбар аливаа асуудлыг технологийн тусламжтайгаар шийддэг, шийдлийг бүтээдэг салбар юм

2022.11.30

Цааш нь үзэх