Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud
Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Миний 17


0 1

Цөлжилт зуднаас илүү хохирол үүсгэж байна

Уур амьсгалын өөрчлөлт дэлхий нийтээр ядуурлыг огцом нэмэгдүүлэгч хамгийн том хүчин зүйлсийн нэг болоод байна

19 өдрийн өмнө

Цааш нь үзэх