Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud
Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Миний 17


0 3

БАЙР СУУРЬ: Хүүхдүүдийг хооронд нь харьцуулж, онц сур, илүү мундаг байхыг шаардах нь дээрэлхэлтийг сэдээдэг

Сурагчдын дунд санаатайгаар, давтамжтай өөрийгөө хүч илүү гэж "манлайлал тогтоох" маягаар дээрэлхэх нь түгээмэл байна

14 өдрийн өмнө

0 0

Сургуулийн менежментийг сайжруулах төслийн ачаар бид нэг зорилготой болж бүтээмжтэй ажиллаж сурсан

Сургуулийн менежментэд бүх зүйл зангигдаж байдаг. Үүнд хөтөлбөр, үнэлгээ, багш сурагчийн хөгжил зэрэг сургалтын чанар гээд бүх зүйл багтана.

16 өдрийн өмнө

Цааш нь үзэх