Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud
Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Зохистой хөдөлмөр ба эдийн засгийн өсөлт

0 2

Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс “гэрийн ажил”-аа хувааж хийвэл ДНБ 16 хувиар өснө

Гэрийн ажил бол цалингүй, нэргүй, хэзээ ч дуусдаггүй, урт удаан хугацаатай хөдөлмөр.

2023.09.19

0 0

Цагаан зайрмагны эзэн буурал Дүүжий гуайгаас эхлэх үү

“Азийн Хөгжлийн Банкны бүтээн байгуулалт Хөвсгөл аймагт” цуврал сурвалжлагын 2 дугаар хэсэг

2023.09.05