Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud
Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Жендэрийн тэгш байдлыг хангах

0 0

Жендэрийн мэдрэмжтэй эрэгтэй улс төрч, манлайлагч нарт зориулж сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

Улс төрийн хүрээн дэх жендэрийн мэдрэмжтэй манлайлагчийг үндэсний хэмжээнд сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг анх удаагаа зохион байгуулж байна

2023.01.18

Цааш нь үзэх