Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud
Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Чанартай боловсролыг дэмжих

0 0

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй хамт суралцсан хүүхдүүд бусдын ялгаатай байдлыг ойлгох, хүлээцтэй хандах зэрэг олон чадварт суралцдаг

Хүүхдээ хамт сургачихвал миний хүүхдийн хичээлийн дүнгээс нь доош татна гэх зэрэг эцэг эхчүүдийн буруу ойлголт, хандлагууд нийгэмд сөргөөр нөлөөлж байдаг.

2023.12.07

Цааш нь үзэх