Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud
Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Уурлах уу, Учирлах уу?

Уурлах уу, учирлах уу?

0 2

П.Энхцэцэг: “Миний хүүхэд хамгийн агуу хүн болно” гэж дандаа хэлээрэй, гайхамшгийг нь та өөрөө олж харна

“Миний хүүхэд яг ямар агуу гайхамшгийг бүтээхээр энэ хорвоо дээр ирсэн юм бол” гэсэн бодлоор хүүхдээ хөгжүүлж, ажигч гярхай нүдээр хараарай. Ингэсэн цагт нэг л өдөр таны хүүхэд ямар сор хүн болохоо бидэнд харуулна.

2022.05.16