Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud
Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Ундны ус, ариун цэврийн байгууламжаар хангах

0 0

СУДАЛГАА: 2050 он гэхэд 5 тэрбум гаруй хүн усны хомсдолд орж болзошгүй

Дэлхийн усны эрэлт сүүлийн 100 жилд зургаа дахин нэмэгдэж, жил бүр 1%-иар өссөөр байгаа аж.

2022.10.07

0 0

Авто замын цэвэрлэгээ, усалгаа, чийгшүүлэлтэд саарал ус ашигладаг

APU, MCS компаниудын хэрэглээнээс гарсан саарал усыг голчлон ашигладаг.

2022.08.09