Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Юу

0 0

Яагаад подкаст сонсох хэрэгтэй вэ?

Технологийн шинэтгэл радионы соёлыг ч орхилгүй хувьсгаж байгаа энэ цаг үед түүнээс санаа авсан төрөл зүйл нь Подкаст билээ.

2020.08.11

5 0

IQ тестийн “харанхуй” түүх

Хувь хүний чадамжийг дан ганц IQ тестийн оноогоор дүгнэнэ гэвэл өрөөсгөл гэдгийг судлаачид хэлж байна.

2020.07.07