Засгийн газраас иргэдэд олгож буй 300.000 төгрөгийн дэмжлэгийг аваагүй иргэдээс ирүүлсэн түгээмэл асуултуудад Сангийн яамнаас хариулсныг хүргэж байна.

1. Ямар дансаар мөнгө авах вэ?


2. Дээрх 7 төрлийн үйлчилгээнд холбосон дансгүй бол яах вэ?


3. И-баримтад бүртгэлтэй ч дансанд мөнгө ороогүй иргэдийн мөнгө хэзээ орох вэ?


4. Цахим төлбөрийн системд хэрхэн бүртгүүлэх вэ?


5. Өмнө нь бүртгүүлж байсан нэвтрэх нэр нууц үгээ мартсан бол хэрхэн бүртгэл сэргээх вэ?


7. Бүртгэл мэдээллээ хэрхэн засах вэ?


8. Нууц үгээ мартсан бол хэрхэн сэргээх вэ?


9. Гадаад улсад амьдарч буй Монголд банкны дансгүй иргэд яах вэ?


10. Гадаад улсад амьдарч буй иргэд И-баримтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?


11. Гадаад амьдарч буй иргэд нууц үгээ хэрхэн сэргээх вэ?

 


Эх сурвалж: Сангийн яам