Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud
Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Нийгэм

НИЙГЭМ

0 0

Гар утасны компани редакцыг авлигад буруутгав

Редакц гар утасны компанийг “шантаажилсан” гэх гомдолд ХМЗ ёс зүйн шийдвэр гаргах боломжгүй гэж үзлээ

2 цагийн өмнө

0 0

СЕХ: Гадаад улсад байгаа иргэдээс санал авах ажлыг зохион байгуулах төв комисс ажиллаж эхэллээ

Гадаад улсад байгаа иргэд хувь тэнцүүлэх /пропорционал/ аргаар нам, эвсэлд саналаа өгснөөр Улсын Их Хурлын 48 гишүүнийг сонгоход саналаа өгч сонгуульд оролцох боломжтой болсон.

20 цагийн өмнө

Цааш нь үзэх