Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud
Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Эдийн засаг

ЭДИЙН ЗАСАГ

0 0

Сарлагийн хөөврөн бүтээгдэхүүнийг Европын зах зээл рүү экспортолж эхэллээ

Хаягдал түүхий эд байсан сарлагийн хөөврийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулж, жилд 3-4 мянган ширхэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх болжээ

2023.01.18

Цааш нь үзэх