Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд "Эцэг тогтоолгох, хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох тухай" нэхэмжлэл гаргахад бүрдүүлэх бичиг баримт:

  1. Эцэг тогтоолгох, хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох тухай нэхэмжлэл 2 хувь
  2. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
  3. 0-11 насны хүүхдэд тэтгэлэг тогтоолгох бол 33148 төгрөг
  4. 11-18 насны хүүхдэд тэтгэлэг тогтоолгох бол 53081 төгрөгийн улсын тэмдэгтийн хураамж төлнө.
  5. Хүүхдийн эрүүл мэнд, өсөн бойжиж буй эмнэлгийн магадлагаа 
  6. Сургуулийн тодорхойлолт
  7. Хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар 1 хувь
  8. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар 1 хувь
  9. Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт

Дээрх нотлох баримтуудыг эх хувиар нь өгөх боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбараар гаргаж өгнө.


Эх сурвалж: Шүүхийн ерөнхий зөвлөл