Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, ОХУ-ын Дотоод хэргийн яам хоорондын хамтын ажиллагааны хэлэлцээрийн хүрээнд 2010-2020 оны хичээлийн жилд ОХУ-ын дотоод хэргийн яамны харъяа академи, их, дээд сургуулийн боловсролын бакалавр, магистантур, адъюнктурын сургалтад алба хаагч, иргэдийг элсүүлэн суралцуулах сонгон шалгаруулалтын зарлалаа.

Тус тэтгэлэгт хөтөлбөрт элсэхэд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалыг хүргэж байна.


Эх сурвалж: Цагдаагийн ерөнхий газар