Нийслэлийн зургаан дүүргийн хэмжээнд өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд сайжруулсан шахмал түлш борлуулах 338 цэгт 3081 тонн сайжруулсан түлш тээвэрлэж, хангамж дундын бааз 1364 тонн түлш дүүргэлт хийгдсэн байна. Нийт 22 тээврийн компани 495 удаагийн рейсээр 247 машин тээвэрлэлтэд гарчээ.