2018-2019 оны хичээлийн жилд нэгдүгээр ангид элсэн суралцах сурагчдыг өнөөдөр буюу энэ сарын 20-ноос бүртгэж эхэлнэ. 

Үүнтэй холбоотойгоор Ерөнхий боловсролын сургуулийн хамран сургах тойргийг хүргэж байна.

Танай хүүхэд энэ жил сургуульд шинээр элсэн суралцах буй бол Хаана, Хэддүгээр сургуульд элсэн суралцах боломжтойг эндээс хараарай.