Энэ сарын 27-нд 21 дүгээр зууны хамгийн урт хиртэлт тохионо. Тус шөнө Марс гараг нь дэлхийтэй хамгийн ойрхон ирэх ба 15 жилийн өмнө мөн ингэж ойртон ирж байжээ. 


Христийн онолчид болон зөнчид сар хиртэлтийн талаар "Сар хиртэх үеэр сар гүн улаан өнгөнд хувирдаг" хэмээсэн байдаг бол Библийн сургаал номонд  үүнийг "дэлхийн төгсгөлийн эрин үе ирж байгаа юм. Гэхдээ өдөр шөнийн алинд нь болохыг хэн ч мэдэхгүй, бүр диваажингийн сахиусан тэнгэрүүд ч мэдэхгүй, нар ч мөн адил. Зөвхөн “эцэг” мэднэ” гэж Маттью 24:36-д номолсон байдаг. 


Библийн сургаалд номлосон шиг сар хиртэх болон байгалийн бусад үзэгдлээр дэлхий сүйрч буйг харуулсан кино, зохиолууд олон байдаг. Гэвч энэ бүхэн дэлхий дээр бодитоор биелэж дэлхий сүйрнэ гэдэг юу л бол...


Энэ талаар өгүүлдэг дараах кинонуудыг уншигч та үзэж амжсан уу?  Дэлхийн сүйрлийн өмнөх үеийг харуулсан дараах кинонуудаас аль нь танд хамгийн их таалагддаг вэ?Эх сурвалж: IMDb