Цагдаагийн ерөнхий газраас цаг үеийн асуудал болон үйлдэгдэж буй гэмт хэргүүдийн талаар мэдээлэл хийж байна.

Мэдээллийг шууд дүрс бичлэгээр хүргэж байна.