Сүрьеэ өвчний шинж тэмдэг, урьдчилан сэргийлэх аргууд болон үзлэг шинжилгээний талаарх инфографикыг танилцуулж байна. Эх сурвалж: Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар