Сүрьеэ нь амь насанд халтай арван өвчний нэг юм. Манай улсад жилд дунджаар 4000 гаруй сүрьеэгийн шинэ тохиолдол бүртгэгддэг ажээ. Үүний 58.6 хувь нь Улаанбаатар хотод, 39.7 хувь нь аймаг орон нутагт, 1.7 хувь нь хорих байгууллагад бүртгэгдсэн байна 

Сүрьеэгийн улмаас жилд дунджаар 200 гаруй хүн нас барж барж, уг өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвар алдаж группт орж буй хүний тоо жил бүр нэмэгдсээр байгааг мэргэжлийнхэн дурьдав.

Тэр дундаа 25-34 насны эрчүүдийн дунд уушгины халдвартай сүрьеэгийн тархалт өндөр, цаашид нас ахих тусам нэмэгдэх хандлага байгаа ажээ.