Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud
Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Амьдрал

Амьдрал

5 2

Мухар сүсгээс болж альбинос хүмүүсийг цэргийн тусгай хамгаалалтад авчээ

Альбинос нь генийн гажуудал бөгөөд 20 мянгад нэг тохиолддог ховор өвчин юм.

4 өдрийн өмнө

Цааш нь үзэх