Хүмүүсийн хэрэглээ байгальд хэчнээн их хор хөнөөл учруулдгийг та мэдэх үү?  Дараах асуултуудад хариулж өөрийгөө сориорой.