Агаарын жилийн дундаж температур цаашид нэмэгдсээр байх нь Сибирийн уур амьсгалыг 2080 он гэхэд илүү дулаан, зөөлөн, хүн амьдрахад таатай болгоход нөлөөлнө хэмээн Орос, Америкийн цаг уурчдын мэдэгдсэнийг “Environmental Research Letters” сэтгүүлд нийтэлжээ.


“Хүлэмжийн хийн ялгарал зогсохгүй бол Сибирьт температур нэгдүгээр сард 9 хэмээр, 7 дугаар сарын температур 5.7 хэмээр нэмэгдэн хур тунадасны түвшин 140 мл-ээр нэмэгдэнэ. Үүний үр дүнд 2080 он гэхэд илүү зөөлөн уур амьсгалтай болж, мөнх цэвдэгийн талбай 25 хувиар буурна” хэмээн Оросын Шинжлэх ухааны академийн Сибирийн салбарын Ойн хүрээлэнгийн төлөөлөгч Елена Парфенова цохон тэмдэглэжээ. Дулаарлын гол үр дагавар нь уур амьсгалын бүсүүд шилжиж байгаатай холбоотойгоор ургамал, амьтны аймгийн шилжилт явагдах, хавар болон бусад улиралд өөрчлөлт орох хоёр үзэгдэл юм.

Орос болон Канадын Арктикт хаврын улирал болох ёстой хугацаанаасаа 2-3 долоо хоногийн өмнө болж, мөнх цэвдэг хайлах болон мөсөн голын талбайн хэмжээ багасах үйл явц хоёр дахин нэмэгдсэнийг эрдэмтэд саяхан илрүүлсэн байна.