Нийслэлийн Онцгой байдлын газраас нийслэлийн Нийтийн тээврийн газар, “Зорчигч тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-ын I, II баазтай хамтран нийтийн тээврийн үйл ажиллагаа эрхлэгч байгууллагын ажилчдад зориулсан “Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх дадлага сургууль”-ийг “Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төв”-д зохион байгууллаа.

Сургалтад нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллагуудын 120 орчим ажилтан, алба хаагч хамрагдсан байна.