Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал нь НҮБ-ын Ерөнхий Ассемблейн тогтоолоор 1946 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр Парис хотноо батлагдсан.

Энэхүү тунхаглал нь Дэлхийн II дайны үр дагавраас үүдэж "Хүн бүрт заяамал эрх бий" гэсэн санааг дэлхийн түвшинд анх удаа тунхаглажээ.

Хүн та ийм эрхтэй