Зуны амралт үргэлжилж буй энэ үед уншигч танд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас бэлтгэн гаргасан Горхи-Тэрэлжийн Байгалийн цогцолборт газрын аяллын маршрутыг хүргэж байна.

Хайртай дотны хүмүүстэйгээ сайхан аялаарай.


/ГҮНЖИЙН СҮМ, МЭЛХИЙ ХАД, АРЬЯАБАЛЫН ХИЙД/