Амжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой, зорилтот бүлгийн 1000 хүүхдэд цүнх, нэг жилийн хичээлийн хэрэгсэлийг Нийслэлийн засаг дарга С.Батболд гардуулав.“Мянга мянган мөрөөдөл жигүүрээ дэлгэнэ” уриатай тус аяныг Монголын банк бус санхүүгийн байгууллагуудын холбоо 2 дахь жилдээ зохион байгууллаа.