Тээврийн хэрэгслийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх, Улсын дугаар олголтын үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэн олгож эхэллээ.

Тодруулбал, Автотээврийн үндэсний төвөөс тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн үйл ажиллагааг Улаанбаатар хотын 8 цэг, 21 аймгийн 23 салбараар дамжуулан иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад хүргэдэг бөгөөд уг үйл ажиллагааг хөнгөвчилж, иргэдэд нээлттэй, ил тод болголоо.

Тээврийн хэрэгсэл худалдан авч буй иргэн та https://burtgel.transdep.mn/ холбоосоор орж, харъяаллын дагуу аймгаа сонгон, сул байгаа дугаараас сонгон регистрийн дугаар, тээврийн хэрэгслийн арлын дугаарын сүүлийн 5 орныг оруулснаар тухайн дугаараа захиалан авах боломжтой.

Эх сурвалж: АТҮТ