Авлигатай тэмцэх газраас сар бүрийн 25-нд хийдэг ээлжит мэдээллээ өнөөдөр хийж байна.

АТГ-ын мэдээллийг шууд дамжуулж байна.