МУИС-ийн өвлийн төгсөлтийн үйл ажиллагаа боллоо.

Үйл ажиллагааны фото сурвалжилгыг хүргэж байна.