“Хөвсгөл Алтан Дуулга” ХК-ийн олон нийтэд гаргаж буй нэмэлт үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгын нээлт болон цан цохих ёслол боллоо. 

Нээлтийн фото сурвалжлагыг хүлээн авна уу.