Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Л.Оюун-Эрдэнэ болон зарим сайд нар өнөөдөр 21 аймгийн Засаг дарга нартай царим хурал хийлээ.

Цахим хурлыг дүрс бичлэгээр хүргэж байна.