Төгрөгийн гадаад валюттай харьцах албан ханшийн мэдээллийг ТҮЦ машинаас авдаг болжээ. Тус лавлагаагаар дэлхийн 36 улсын валютын төгрөгтэй харьцах тухайн өдрийн болон улирлын дундаж ханш,  алт, мөнгө худалдан авах ханшийн мэдээллийг авах боломжтой юм.