Хилээр амьд мал гаргахыг эсэргүүцэж буйгаа илэрхийлж, зарим холбоо нэгдэн мэдээлэл хийж байна.

Мэдээллийг шууд дамжуулж байна.