Олон улсын хүүхдийн "Найрамдал" цогцолборын 2019 оны зуны ээлжид хүүхэд хүлээн авах хуваарь, үнийг албан ёсоор батлан гаргажээ.

Зуны ээлж 6 дугаар сарын 3-нд бага насны сурагчдын ээлжээр эхэлжээ. Нэг ээлжийн үргэлжлэх хугацаа 5-10 хоног бөгөөд үнэ нь 163.000-355.500 төгрөг байна.

Ээлжийн хуваарь, үнийг хүснэгтээр хүргэж байна.