Монгол Улсын 21 аймгийн төвийг нэрлэх энэхүү энгийн тестэд олон хүн бүдэрдэг. Та өөрийгөө сориод үзээрэй.