Энэ жилийн CES 2019 технологийн үзэсгэлэнгийн секс тоглоом инновацийн шагнал хүртсэн билээ. Тэгвэл уг бүтээгдэхүүнд олгосон шагналаа 4 сарын дараа цуцлахаар болсон талаараа хэрэглэгчийн технологийн холбоо мэдэгдсэн байна.

Үүнийхээ төлөө уг бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэгч Lora DiCarlo компаниас уучлал хүссэн талаар BBC мэдээлжээ.

Үүнийг эсэргүүцсэн Lora DiCarlo компанийн үүсгэн байгуулагч Lora Haddock, эсэргүүцлээ илэрхийлж блогтоо "Энэ бол жендерийн ялгаварлан гадуурхалт" хэмээн бичсэн байна.