Нийслэлийн хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газраас энэ зун ажиллах 14 зуслангийн хуваарийг гаргажээ. 

Зуслангийн эхний ээлж зургадугаар сарын 8-аас эхлэх хүүхдүүдээ авч эхлэх юм байна.