Нийгмийн даатгал төлөх нь ямар үр ашигтай талаар Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас жишээтэйгээр тайлбарлажээ.

Дүрс бичлэгээр хүргэж байна.