Монгол Улсын хэмжээнд их, дээд сургуульд элсэгчдийн сурах ерөнхий чадвар, мэдлэгийн түвшинг тогтоох зорилготой “Элсэлтийн ерөнхий шалгалт” энэ сарын 17-нд эхэлнэ.

Үүнтэй холбоотойгоор Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас Элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөх сурагчдад зориулсан зөвлөмжийг гаргажээ.

Тус зөвлөмжийг дшрс бичлэгээр хүргэж байна.


2019 оын ЭЕШ-ын хуваарь

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт авах төвүүдийг энд дарж үзнэ үү.