Хүнсний өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүний үнэ нэмэгдэж ард иргэдийн амьдралд хүндээр нөлөөлж буй энэ үед Үндэсний үйлдвэрлэгч Майнд Теч ХХК-аас ҮНИЙН ХУВЬСГАЛ санаачлан эхлүүллээ.

Майндтеч ХХК-тай 2012 оноос хойш үйл ажиллагаагаа эхлүүлж Эх орондоо ургуулсан Эрүүл хөрсний шим уриатайгаар Эзэгтэй, Оргих ургамлын тосыг дотоодын хэрэгцээнд хүргэж эхэлсэн. 

Европын жижигт нийцсэн тосны ургамал болосвруулах, цэвэршүүлэх үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулснаар тэд жилдээ 30.000тн ургамлын тосыг дотоодын болон экпортын зах зээлд нийлүүлэх боломж бүрдээд байна.

Хүнсний өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүний үнэ нэмэгдэж ард иргэдийн амьдралд хүндээр нөлөөлж буй энэ үед Үндэсний үйлдвэрлэгч Майнд Теч ХХК-аас ҮНИЙН ХУВЬСГАЛ санаачлан эхлүүллээ.

Майндтеч ХХК-тай 2012 оноос хойш үйл ажиллагаагаа эхлүүлж Эх орондоо ургуулсан Эрүүл хөрсний шим уриатайгаар Эзэгтэй, Оргих ургамлын тосыг дотоодын хэрэгцээнд хүргэж эхэлсэн. Европын жижигт нийцсэн тосны ургамал болосвруулах, цэвэршүүлэх үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулснаар тэд жилдээ 30.000тн ургамлын тосыг дотоодын болон экпортын зах зээлд нийлүүлэх боломж бүрдээд байна.