Blue flag буюу цэнхэр туг нь далайн эрэг орчимд тогтвортой үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа усан онгоцны аялал жуулчлалын операторуудад олгодог дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн сайн дурын шагналуудын нэг юм. 

Цэнхэр туг авахын тулд байгаль орчин, боловсрол, аюулгүй байдал, хүртээмжтэй холбоотой хэд хэдэн нарийн, хатуу шалгуурыг хангасан байх ёстой.


Цэнхэр туг хөтөлбөрийн гол зорилго нь олон нийтийг хүрээлэн буй орчинтой холбож, байгаль орчныхоо талаар илүү ихийг мэдэхэд нь туслах зорилготой юм.

Иймд биологийн олон янз байдал, экосистем, байгалийн үзэгдлийн талаар тухайн газартай холбоотой чухал мэдээллийг байнга хүргэхээс гадна байгаль орчны боловсролын үйл ажиллагаанд анхаарлыг нь хандуулж, сурталчлах гэх мэт үйл ажиллагаа явуулдаг.


Уриа нь цэвэр ус, цэвэр эрэг, аюулгүй байдал, бүгдэд хүртээмжтэй байх юм.


Орчуулсан Хангайхүүгийн Даваахүү


Эх сурвалж: blueflag.global