Соёлын сайдын тушаалаар 18 нас хүртэлх бүх хүүхдийг төрийн болон орн нутгийн музейг үнэ төлбөргүй үзүүлэхээр болсон билээ. Үүнд дараах музей хамаарна. 

 1. Монголын Үндэсний музей 
 2. Дүрслэх урлагийн музей 
 3. Богд хааны ордон музей
 4. Чойжин ламын сүм музей 
 5. Монголын театрын музей 
 6. Ялалт музей: Дорнод аймаг 
 7. Хөшөө цайдам музей 
 8. Чингис хааны музей 
 9. Монгол цэргийн музей 
 10. Төрийн түүхийн музей 
 11. Архангай аймгийн музей 
 12. Баянхонгор аймгийн музей 
 13. Баян-Өлгий аймгийн музей 
 14. Булган аймгийн музей 
 15. Говьсүмбэр аймгийн музей 
 16. Говь-Алтай аймгийн музей
 17.  Дархан-Уул аймгийн музей 
 18. Дорнод аймгийн музей 
 19. Дундговь аймгийн музей 
 20. Дорноговь аймгийн музей 
 21. Завхан аймгийн музей
 22. Орхон аймгийн музей 
 23. Өмнөговь аймгийн музей 
 24. Өвөрхангай аймгийн музей 
 25. Сүхбаатар аймгийн музей 
 26. Сэлэнгэ аймгийн музей 
 27. Төв аймгийн музей 
 28. Увс аймгийн музей 
 29. Ховд аймгийн музей 
 30. Хөвсгөл аймгийн музей 
 31. Хэнтий аймгийн музей 
 32. Улаанбаатар хотын музей 
 33. Эрдэнэзуу музей. Өвөрхангай аймаг