Боловсролын үнэлгээний төвөөс 2019 оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтын журмыг гаргажээ.

2019 оны ЭЕШ-ын журмыг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.