Гар утасны хэт их хэрэглээ нь 21-р зууны шинэ тахал хэмээн нэрлэгдээд буй. Эцэг эхчүүд, хүүхдүүд өөрсдөө ч мэдэлгүй донтолтын түвшинд хүрсэн байдаг.

Би гар утсаа бага ашигладаг, би донтоогүй гэх бодол нь гар утас хэрэглээг улам нэмэгдүүлдэг. Тиймээс эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ энэхүү тестийг бөглөж гар утасны хэрэглээний түвшингээ тодорхойлж үзээрэй.