Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас иргэн хэрхэн сайн дурын даатгалд хамрагдах, сайн дурын даатгалд хамрагдсаны давуу талыг инфографикаар харуулжээ.

Иргэн та:

  • Нийгмийн даатгалын дэвтэр
  • Иргэний цахим үнэмлэх
  • Дэвтэр шинээр авах бол 3х4 хэмжээний зураг 2 хувийг авчран оршин суугаа газрынхаа Нийгмийн даатгалын байгууллагад хандсанаар сайн дураар даатгуулагч болох боломжтой.


Сайн дурын даатгалтай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийн инфографикаар хүргэж байна.