Эрүүл мэндийн яамнаас гаргасан "Цагаан сарын зөвлөмж-2019"-ыг танилцуулж байна. Эх сурвалж: Эрүүл мэндийн яам