Таныг Пи Арын чиглэлээр АНУ-д хийж байгаа Монгол докторын оюутны судалгааны ажилд оролцохыг урьж байна. Энэ асуулгыг бөглөж дуусахад 30 минут зарцуулна. Судалгааны төгсгөлд та өөрийн эсвэл хэн нэгний утасны дугаарыг оруулаад, 5,000 төгрөгийн утасны нэгж хүлээн аваарай.

Та судалгаанд оролцож, судалгааны ажилд хувь нэмрээ оруулахыг хүсвэл имэйл хаягаа сэтгэгдэл хэсэгт үлдээнэ үү.